Wielokrotne definicje

Jeżeli włączysz tą funkcję wówczas określony termin będzie mógł mieć wiele definicji.

Spis wszystkich plików pomocy