Informacja zwrotna

Włączenie funkcji wysyłania informacji zwrotnej spowoduje, że studenci otrzymają informację na temat każdej odpowiedzi (prawidłowej lub nieprawidłowej).

Spis wszystkich plików pomocy