p>Rozmiar

Tu są dwa ustawienia definiujące ramkę/okno SCO tj, wyskość i szerokość.

Spis wszystkich plików pomocy