Opcje administracjne studenta

Niektóre opcje administracyjne mogą być włączone lub wyłączone dla studentów. Włączenie jednak ogranicza stosowanie danej opcji tylko do stron, które studenci mogą edytować.

Spis wszystkich plików pomocy