Dodawanie komentarzy

Komentarze można dodać do ocen, aby

  1. Zamieścić wyjaśnienie oceny (przez studenta, który ocenił jakąś pracę);
  2. Aby poprosić o wyjaśnienie stwierdzeń zawartych w ocenie (przez studenta, którego praca została oceniona);
  3. Aby wyjaśnić problemy, jakie mogły powstać podczas dyskusji nad oceną (przez prowadzącego);

Celem zamieszczania komentarzy jest albo próba osiągnięcia dwustronnej zgody co do ostatecznej oceny, albo próba przekonania osoby do ponownego rozważenia wystawionej przez siebie oceny. Dyskusja ta powinna być rozpoczynana tylko w rozsądny sposób, w uzasadnionych przypadkach.

Jeśli praca zostanie ponownie oceniona wszystkie stare komentarze są usuwane i nie są zestawione z nową oceną.

Spis wszystkich plików pomocy