Oceny wystawiane anonimowo

Praca oceniana przez współuczestników kursu może być oceniana anonimowo. W tym wypadku imiona (ani zdjęcia) oceniających studentów nie są pokazywane. Jedynie nazwy plików przesłanych przez studentów są wykorzystywane w celu identyfikacji ocenianych prac.

Jeśli prace nie są oceniane anonimowo, to razem z każdymi przesłanymi materiałami zamieszczane jest imię i zdjęcie studenta je umieszczającego. Może to prowadzić do tego, że studenci będą wystawiać oceny w sposób nieobiektywny.

Uwaga : Jeśli oceny prowadzącego są pokazywane studentom, to nigdy nie są one anonimowe

Spis wszystkich plików pomocy