Prace oceniane przez współuczestników kursu

Oceny wystawiane przez współuczestników kursu są jednego z dwóch poniższych typów

  1. Wprowadzana jest jedynie komentarz i ogólne podsumowanie. Prace nie otrzymują też oceny od prowadzącego. Mierzone jest jedynie zaangażowanie się studenta w ocenianie prac pozostałych studentów. Tylko ono mają wpływ na końcową ocenę.
  2. W tym wypadku zarówno prowadzący jak i współuczestnicy kursu są proszeni o skomentowanie oraz ocenienie pracy. Zadanie jest oceniane zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Oceny końcowe są wyznaczane jako średnia ważona z oceny prowadzącego, średniej oceny współuczestników kursu, oraz zaangażowanie się studenta w ocenianie pozostałych uczestników kursu.

Spis wszystkich plików pomocy