Składowe ostatecznej oceny

Tabelka na tym ekranie pokazuje Twoją końcową ocenę, oraz sposób w jaki została obliczona. Ocena końcowa składa się z trzech składowych.

  1. Oceny wystawionej przez nauczyciela, za przesłaną pracę.
  2. Średniej ocen wystawionych tobie przez współuczestników kursu.
  3. Oceny za aktywność podczas procesu oceniania prac pozostałych studentów. Ta ocena jest oparta na (a) tym, czy wystawione przez Ciebie oceny nie były zbyt wysokie lub zbyt niskie w porównaniu do średnij (przekłamanie), (b)czy wystawione przez ciebie oceny odpowiadają tym wystawionym przez pozostałych studentów (rzetelność) i (c) jakości zamieszczanych przez Ciebie komentarzy. Ta ostatnia składowa jest oceniana przez prowadzącego. Powyższe trzy czynniki wzięte pod uwagę w stosunku 1:2:3 dają twoją ostateczną ocenę za aktywność podczas procesu oceniania prac przez współuczestników kursu. Innymi słowy ocena wystawiona przez prowadzącego jest tak samo istotna jak oceny za przekłamania i rzetelność razem wzięte.

Powyższe trzy składowe mogą mieć przypisane odpowiednie wagi przez prowadzącego. Wagi te podane są w mniejszej tabelce.

Spis wszystkich plików pomocy