Oceny końcowe

Tabelka na tej stronie przedstawia końcowe oceny, oraz ich rozkład na składowe, który jest pokazywany studentom. Jeśli w tabelce brakuje niektórych wartości to można kliknąć na przycisk "powróć" i je uzupełnić. Końcowe oceny mogą zostać zmienione w dwojaki sposób.

  1. Jeśli nastąpiła konieczność zmiany oceny wystawionej przez prowadzącego, to ocena ta może zostać zmieniona z poziomu ekranu zarządzania warsztatami. Należy tam kliknąć na odnośnik "Prace przesłane przez studentów do oceny". Można ocenić dowolną z znajdujących się tam prac. Gdy praca została już oceniona należy cofnąć warsztaty do fazy trzeciej, policzyć ponownie oceny końcowe. W podobny sposób można ocenić prace jeszcze nie ocenione.
  2. Jeśli nastąpiła potrzeba zmiany schematu wag, należy cofnąć warsztaty do fazy trzeciej, kliknąć na odnośnik "policz oceny końcowe", a następnie wprowadzić nowe wagi. Gdy już wprowadzono zmiany warsztaty powinny być ponownie przesunięte do fazy czwartej, aby studenci mogli zobaczyć nowe oceny.

Spis wszystkich plików pomocy