Przyznawanie ocen przez współuczestników kursu

W celu ułatwienia wystawienia ocen przez współuczestników kursu zadania dzieli się na kilka składowych. Każdy element pokrywa konkretny aspekt zadania. W zależności od rodzaju zadania, dla każdego elementu powinieneś

  1. Wprowadzić ocenę, klikając na odpowiedni przycisk, lub wybierając odpowiednią opcję w rozwijanym menu.
  2. Wprowadzić wyjaśnienie, dlaczego wystawiłeś taką ocenę, w polu 'informacja zwrotna'. Jeśli sądzisz, że przyczyny są oczywiste, to nie musisz wypełniać tego obszaru. Pamiętaj jednak, że prowadzący może obejrzeć twoją ocenę, oraz może ją zakwestionować, szczególnie jeśli nie jest wyjaśniona.

W niektórych strategiach wystawiania ocen jesteś proszony o to, by stwierdzić, jakie elementy są obecne w pracy, a jakich zabrakło, w innych jesteś proszony o wybranie zdania najlepiej charakteryzującego ocenianą pracę. W obu tych wypadkach, możesz zmodyfikować ocenę, jeśli uznasz to za stosowne.

Ostatnie pole pozwala Ci na zamieszczenie generalnego komentarza na temat pracy. Powinien on wyjaśniać przyczyny wystawienia przez Ciebie danej oceny . Powinien być napisany w sposób grzeczny, oraz w miarę możliwości konstruktywny. Twoja ocena będzie przedstawiona osobie, która przesłała pracę.

Przez pewien ograniczony okres czasu (domyślnie pół godziny), możesz zmienić wystawione przez siebie oceny i komentarze. Gdy ten okres czasu minie osoba, której prace oceniasz zostaje powiadomiona o ocenie. Na tym etapie możesz oglądać swoje oceny, ale nie możesz już jej zmienić.

Spis wszystkich plików pomocy