Wystawianie stopni ocenom wystawionym przez studentów

Na ekranie tym prowadzący wystawia stopnie ocenom wystawionym przez studentów w fazie przesyłania zadania, oraz w fazie oceniania zadania. Stosowany jest stosunkowo prosty system wystaiwania stopni o skali dwudziestostopniowej. Prowadzący może zadecydować co dokładnie będzie oceniał na podstawie zaleceń jakie przedstawił studentom przed rozpoczęciem zadania. Na przykład studenci na wyższych poziomach mogą być poproszeni o zamieszczenie krytycznego komentarza, studenci średnich poziomów o wypunktowanie mocnych oraz słabych stron pracy, a początkujący po prostu o wypisanie błędów i nieścisłości.

Jeśli opcja ta jest włączona, to stopnie wystawione przez prowadzącego zamieszczone są przed tymi wystawionymi przez studentów i można je w łatwy sposób porównać. Komentarze prowadzącego mogą być swego rodzaju punktami odniesienia.

Stopnie ocen wystawionych przez studentów zostają zapisane po kliknięciu na odpowiedni przycisk u spodu strony. Istnieje możliwość powtórzenia procesu wystawiania stopni przez określony czas. Gdy czas ów minie stopnie prowadzącego stają się dostępne dla studentów.

Spis wszystkich plików pomocy