Wystawianie stopni pracom studentów

W ogólności nauczyciel powinien oceniać prace wysłane przez studentów. Oceny pokazywane są studentom i powinny zawierać informację zwrotną na temat ich pracy.

Stopnie pochodzące z tych ocen mogą być wykorzystane dwojako przy wystawianiu oceny końcowej. Po pierwsze, stopień samoistnie może być użyty jako (ważony) składnik oceny końcowej. Po drugie, stopnie te mogą dodatkowo zostać dodane do pola ocen współuczestników i używane jako czynnik "studzący" jeżeli odnosi sie wrażenie, że praca została oceniona zbyt wysoko lub zbyt nisko.

Spis wszystkich plików pomocy