Uwzględnianie samooceny

Zadania oceniane przez współuczestników kursu mogą opcjonalnie zawierać samoocenę. Jeśli jest pięću uczestników kursu oceniających prace, to każdy z nich będzie poproszony o ocenienie sześciu prac, w tym swojej.

Jeśli ilość uczestników kursu oceniających prace jest ustawiona na zero, a opcja samooceny jest włączona to zadanie staje się zadaniem do samooceny. Może ono uwzględniać ocenę prowadzącego, ale nie musi. Zależy to od tego czy opcja oceny przez prowadzącego jest włączona.

Spis wszystkich plików pomocy