Ilość ocen prac współuczestników kursu

Ta liczba determinuje to, czy studenci są proszeni o dokonanie oceny prac współuczestników kursu. Jeśli liczba ta jest różna od zera, każdy ze studentów otrzymuje do oceny dokładnie tyle prac od innych studentów. Po wystawieniu oceny twórca pracy może się zapoznać z komentarzami i ewentualnie z oceną wystawioną przez współuczestnika kursu. Proces uzgadniania oceny może być wielostopniowy, jeśli wybrano opcję "uzgadnianie oceny". Prowadzący może ocenić oceny wystawione przez studentów, a jego ocena może być uwzględniona przy wyznaczaniu oceny końcowej. Student może obejrzeć komentarze i ocenę wystawioną przez prowadzącego dla każdej z przesłanych przez siebie prac.

Spis wszystkich plików pomocy