Ilość ocen przykładów przesłanych przez prowadzącego

Ta liczba określa czy każdy ze studentów będzie poproszony o ocenienie prac przykładowych przesłanych przez nauczyciela, a jeśli tak, to ile takich przykładów będzie musiał ocenić. Jeśli tak, to student musi osiągnąć na tym etapie określony pułap, zanim będzie mógł przesłać własne zadania. Oznacza to, iż prowadzący musi ocenić każdą z ocen przykładów. Student będzie mógł obejrzeć zarówno komentarze nauczyciela, jak i wystawioną przez niego ocenę.

Spis wszystkich plików pomocy