Ilość komentarzy, składowych, niezbędnych elementów, albo zdań kryterialnych

Wpisana tu liczba determinuje ilość składowych zadania. Ich rodzaj zależy od przyjętej strategii oceniania. Może to być ilość komentarzy, składowych zadania, niezbędnych elementów, albo ilość zdań kryterialnych. Typowe zadanie powinno mieć od pięciu do piętnastu składowych zadania. Liczba tych składowych powinna być uzależniona od złożoności zadania.

Wszystkie strategie oceniania posiadają także pole przeznaczone na ogólny komentarz. W przypadku strategii "Bez oceniania" wpisana tu liczba determinuję ilość dodatkowych pól na komentarz. Jeśli zostanie ustawiona na zero, to ocena będzie się składała tylko z komentarza ogólnego

Spis wszystkich plików pomocy