Ilość współuczestników kursu oceniających pracę.

Zadanie przeznaczone do oceny przez współuczestników kursu standardowo będzie miało od trzech do ośmiu oceniających. Oznacza to, iż w fazie oceny przez współuczestników każdy ze studentów będzie poproszony o ocenienie właśnie takiej ilości prac innych studentów. Im większe (pod względem treści) zadanie, tym ta liczba powinna być mniejsza. W przeciwnym wypadku obciążenia studentów, w sensie sprawdzania zadań, mogą się okazać zbyt duże. Z drugiej jednak strony każdy ze studentów powinien zobaczyć na tyle dużo prac, aby poznać zarówno dobre jak i złe prace. Co więcej, im więcej prac oceni student, tym bardziej sprawiedliwa będzie ocena którą dostanie za ocenianie prac pozostałych uczestników kursu. Jeśli student sprawdził tylko trzy czy cztery prace istnieje duża szansa, że wystawiona mu ocena będzie nieadekwatna do umiejętności.

Jeśli przesłano wystarczającą ilość prac (dziesięć lub więcej) to system przydzieli każdemu ze studentów przynajmniej jedną dobrą i przynajmniej jedną złą pracę. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy prowadzący ocenił prace jeszcze zanim zostały one przydzielone do oceny poszczególnym studentom. Prowadzący nie musi jednak oceniać wszystkich prac, a jedynie kilka. Poza tym oceny wystawione przez prowadzącego nie muszą być jeszcze ocenami końcowymi, a jedynie ocenami wstępnymi. Uwaga : Jeśli włączona jest opcja pokazywania studentom ocen te oceny zostaną pokazane studentom po zakończeniu fazy przesyłania prac.

Ilość współuczestników kursu oceniających pracę może być równa zeru. W tym wypadku zadanie staje się albo zadaniem do samooceny, jeśli opcja ta jest włączona, albo zwykłym zadaniem ocenianym przez prowadzącego.

Spis wszystkich plików pomocy