Samoocena

Zadania przydzielone na warsztatach mogą opcjonalnie podlegać samoocenie. Oznacza to, że jeśli jest pięću uczestników kursu oceniających pracę, to każdy z nich będzie poproszony o ocenienie sześciu prac, w tym swojej.

Jeśli ilość uczestników kursu oceniających prace jest ustawiona na zero, a opcja samooceny jest włączona to zadanie staje się zadaniem do samooceny. Może ono uwzględniać ocenę prowadzącego, ale nie musi. Zależy to od tego czy opcja oceny przez prowadzącego jest włączona.

Spis wszystkich plików pomocy