Ukrywanie lub ujawnianie stopni

Opcja ta może być wykorzystana na warsztatach w których studenci muszą dość do porozumienia w sprawie ocen. Domyślnie student, którego praca jest oceniana będzie mógł zobaczyć zarówno komentarz, jak i wystawiony mu przez współuczestnika kursu stopień. Może to prowadzić do dłuższych dyskusji, niż w przypadku ujawniania jedynie komentarza studentom ocenianym.

Jeśli zadecydowano, aby stopnie były ukrywane przed ocenianym studentem, są one ujawniane w momencie dojścia do porozumienia. To porozumienie jest osiągane oczywiście tylko na podstawie komentarzy. Jeśli komentarze nie przekładają się na otrzymany stopień, student może odwołać się do prowadzącego.

Spis wszystkich plików pomocy