Przesłanie przykładów prowadzącego

Jeżeli studenci zostali zobowiązani do oceniania przykładów nim prześlą własną pracę, prowadzący używa tego linku, aby przesłać te przykłady. Można ich przesłać dowolną ilość. Jeżeli liczba prac jest większa niż liczba przykładowych ocen, które student musi wykonać, wtedy praca jest przydzielana w losowy, ale zrównoważony sposób. System próbuje przydzielić każdy przykład takiej samej liczbie studentów. Przydzielenie jest losowe w tym sensie, że jeżeli przykładów jest dziesięć, to jest mało prawdopodobne, by pierwszy student otrzymał prace nr 1, 2 i 3 do ocenienia.

Jeżeli natomiast nauczyciel umieści mniej przykładów niż zostało to określone w związanym z tym parametrze zadania, studenci otrzymują jedynie te przykłady do oceny.

>Po tym jak prowadzący nadeśle przykłady, z jego punktu widzenia przydatne jest ich ocenienie, choćby częściowe. Oceny te należą do prowadzącego i NIE są pokazywane studentom na żadnym etapie zadania. Przydają się jednak, kiedy prowadzący przegląda oceny wystawione przez studentów dla tych przykładów. Kiedy wystawia stopień ocenie studenta, nauczyciel widzi swoją własną ocenę u góry strony o ocenę tej samej pracy w wykonaniu studenta u dołu. Dodatkowa ocena spełnia rolę Ľródła porównawczego oraz przypomina o istotnych punktach przykładu.

Spis wszystkich plików pomocy