Wystawianie stopni ocenom (nadesłane przez studentów)

Ocena prac studentów Są to wzaemne oceny prac studentów. W ogólności, prowadzący NIE musi wystawiać za nie stopni. System może rozsądnie rozstrzygnąć kwestię indywidualnych zdolności studentów, pod warunkiem, że każda z prac studentów zostanie oceniona około pięć razy. Jeżeli liczba ocen wzajemnych jest niska, wtedy nauczyciel może wystawić za nie stopnie. Stopnie te mogą być potem wzięte pod uwagę przy obliczaniu końcowej oceny studenta.

Spis wszystkich plików pomocy