Wystawianie stopni ocenom (prace prowadzącego)

Oceny prac prowadzącego Są to oceny przykładowych prac, do których wykonania student może zostać zobowiązany w ramach zadania nim prześle swoje własne prace. W ogólności, nauczyciel powinien wystawić stopnie za te oceny. Oceny pokażą, czy student rozumie zadanie, a także będą zawierać cenne informacje dla nauczyciela, czy nie należy przeprowadzić korekcji lub udoskonalenia zadania. Następnie, jeżeli za ocenę zostanie wystawiony stopień, komentarze prowadzącego zostają udostępnione studentowi. Mogą one zawierać cenne wskazówki dla studenta w trakcie przygotowania ich własnych prac w ramach zadania.

Za oceny nie trzeba obowiązkowo wystawiać stopni. Pozostawienie oceny przykładów w wykonaniu studenta bez stopnia NIE powstrzyma studenta od wysłania jego własnej pracy. Jest jednak zalecane z wyżej wymienionych względów, aby choć częściowo za oceny zostały wystawione stopnie.

Spis wszystkich plików pomocy